Każdy kto chce lub z racji wykonywanego zawodu musi posługiwać się bronią czekają psychologiczne badania do posługiwania się bronią. Bez ich pozytywnego zaliczenia, nie ma mowy o dalszych staraniach o pozwolenie na broń. Kto powinien się im poddać? Czy należy je powtarzać? Jak często się je przeprowadza?

Każdy, ktoś chce lub musi posługiwać się jakąkolwiek bronią palną musi przejść specjalne badania. Nazywa się je badaniami do posługiwania się bronią, badaniami na broń lub badaniami do broni. Są to różne nazwy określające te same testy psychologiczne. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Jeśli w trakcie badania okazałoby się, że istotnie tak jest, to nie mogłaby ona otrzymać stosownego zaświadczenia.

Badania musi przejść każdy, kto chce posiadać broń. Niezależnie od kierującej nim pobudki. Broń do ochrony osobistej, sportowa czy myśliwska wymagają takiego samego pozwolenia. Zadaniem psychologa jest wykluczenie zaburzeń psychicznych u pacjenta. Zaburzenia te wymieniono w ustawie o broni i amunicji. Mówiąc prościej, psycholog sprawdza czy osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń jest sprawna psychicznie i czy może mieć prawo do dysponowania bronią.

kto koniecznie musi poddac sie badaniom na bron2

Badania do obrotu bronią

Te badania są niezbędne do zatrudnienia przy wytwarzania lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją. Muszą być nim poddawane wszystkie osoby prowadzące działalność lub zatrudnione przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi a także wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem badania, które powtarza się co 5 lat, jest sprawdzenie czy dana osoba nie wykazuje symptomów zaburzeń psychicznych. Są one wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Badania do materiałów wybuchowych

To badanie dotyczy tych osób, które prowadzą działalność w zakresie nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. W tym przypadku psycholog szuka wszelkich oznak zaburzeń psychologicznych oraz barier w funkcjonowaniu.

Badania do pracy detektywa

Muszą przechodzić je osoby, które starają się o wydanie lub już posiadają licencję detektywa. Mówiąc prościej, dla tych którzy już pracują lub dopiero przygotowują się do pracy w zawodzie. Pod uwagę bierze się poziom umysłowy, cechy osobowościowe oraz dojrzałość społeczną. Badanie to należy powtórzyć co pięć lat.

Badania strażnika miejskiego i gminnego

To badanie sprawdza, czy dana osoba ma predyspozycje konieczne do wykonywania zawodu strażnika miejskiego i gminnego.

Badania inspektora ruchu drogowego

To badanie specjalistyczne, które niezbędne jest wyłącznie do pracy inspektora transportu drogowego. Jego celem jest ocena poziom umysłowego, cech osobowościowych oraz poziom dojrzałości społecznej do prawidłowego wykonywania obowiązków inspektora.

Czy badania do broni są obowiązkowe?

Wniosek o pozwolenie na posiadanie broni składa się na policji. Należy dołączyć do niego badania psychologiczne, które oczywiście są obowiązkowe. Jak one wyglądają? Pierwszy etap to rozmowa z psychologiem. Drugi – testy psychologiczne. Badania te trwają od godziny do półtorej. Decydujące jest tempo pracy, która jest poddawana testom. Informację o wyniku otrzymuje się od razu po jego zakończeniu.

Kto może przeprowadzać badania?

Badania do pozwolenia na broń mogą wykonywać wyłącznie uprawnieni psychologowie. Są oni dopuszczeni do tych obowiązków w myśl zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.