Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika zabezpieczenia technicznego- badania rozpoczynają się o godz. 13-15 w każdy wtorek i czwartek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) opłaty obejmują badanie ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób) ewentualnie do wysokości okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne lub inne w zależności od stanu zdrowia.

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób skierowanych przez pracodawców celem uzyskania orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika zabezpieczenia technicznego- badania rozpoczynają się o godz. 13-15 w każdy wtorek i czwartek - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) opłaty obejmują badanie ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób) oraz inne w zależności od stanu zdrowia lub dodatkowych obciążeń np. praca na wysokości.