Wydawanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika zabezpieczenia technicznego - badania rozpoczynają się o godz. 13.00 - 16.00 w każdy wtorek, środę i czwartek  - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728 365 000, 12 315 35 73) opłaty obejmują badanie ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób) dodatkowo konsultacje psychologa i psychiatry dla oceny stanu psychicznego lub inne w zależności od stanu zdrowia.

Do badań na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy.