Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy /wskazane posiadanie skierowania/

Badanie osób występujących o zaświadczenie dotyczące oceny zdolności do pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich. Do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi
i radiologicznymi (zwłaszcza morfologia krwi, OB, CRP, rtg kl. piersiowej, ew. inne posiadane), po zebraniu wywiadu, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie zaświadczenie lub skierowanie do dalszych koniecznych badań.

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy), warunki ogólne jak wyżej.

Badania rozpoczynają się między 13-15 zgodnie z termiami dostępnymi w kalendarzu. 

Termin do ustalenia telefonicznie: (tel. 728365000, 123153573 lub przez rejestrację w ZnanyLekarz.pl: