Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy /wskazane posiadanie skierowania/

Badanie osób występujących o zaświadczenie dotyczące oceny zdolności do pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich. Do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi
i radiologicznymi (zwłaszcza morfologia krwi, rtg kl. piersiowej, ew. inne posiadane), po zebraniu wywiadu, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie zaświadczenie lub skierowanie do dalszych koniecznych badań.

Badania trwają 15-30 minut i wykonywane są codziennie zgodnie z termiami dostępnymi w kalendarzu lub po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 12 315 35 73)

Do badań na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy.