Badania kierowców i kandydatów do prawa jazdy obejmują badania ogólnolekarskie (w tym m.in. słuchu, równowagi, wzroku i narządu ruchu) i badanie poziomu glukozy wykonywane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

W koniecznych przypadkach i przy wyższych kategoriach prawa jazdy badania poszerza się o badania specjalistyczne; okulistyczne (wady wzroku), laryngologiczne i/lub audiogram (niedosłuch), ortopedyczne (ciężkie wady postawy i istotne ubytki w układzie ruchu), neurologiczne (m.in. padaczka), diabetologiczne (cukrzyca leczona i świeżo wykryta) oraz psychologiczne (ocena sprawności psychoruchowej – wymagana obligatoryjnie do kategorii C, D).

Do badań na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy.

Badania kierowców zawodowych i samochodów służbowych; kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Badania kierowców zawodowych oraz samochodów służbowych obejmują badania ogólnolekarskie (w tym m.in. słuchu, równowagi, wzroku i narządu ruchu) i badanie poziomu glukozy wykonywane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Dodatkowo ww. badania poszerza się o badania specjalistyczne; okulistyczne, neurologiczne (obligatoryjne przy badaniu wstępnym), laryngologiczne (wg wskazań) i/lub audiogram (niedosłuch),

Równocześnie na miejscu wykonywane są niezbędne badania psychologiczne: w tym ocena sprawności psychoruchowej tzw.: psychotesty – obligatoryjnie dla kategorii C, D, oraz konsultacje psychologiczne dla kierowców samochodów służbowych.

W dniu badania kompleksowo możliwe jest przeprowadzenie szkolenia okresowego dla kierowców transportu drogowego realizowane w jednym dniu i zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia. Dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Do badań na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy.