Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy /skierowanie nie jest wymagane/

Badanie osób występujących o orzeczenie dla celów sanitarno - epidemiologicznych dotyczących zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami (klientami, uczniami, studentami, pacjentami, konsumentami, petentami itp.);

Na badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi, z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella – Salmonella (koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy itp.).

Po zebraniu wywiadu epidemiologicznego, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie orzeczenie lub skierowanie do dalszych koniecznych badań.

Badania trwają 15-30 minut i wykonywane są codziennie zgodnie z termiami dostępnymi w kalendarzu lub po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728 365 000, 12 315 35 73)

Do badań na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wymagane jest skierowanie od pracodawcy.