Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badanie osób występujących o orzeczenie dla celów sanitarno - epidemiologicznych dotyczących zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami (klientami, uczniami, studentami, konsumentami, petentami itp.); do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi i radiologicznymi (zwłaszcza morfologia krwi, OB, CRP, rtg kl. piersiowej, ew. inne posiadane), z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella - Salmonella (koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy itp.); po zebraniu wywiadu epidemiologicznego, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie orzeczenie lub skierowanie do dalszych koniecznych badań.

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób kierowanych do orzekania dla celów sanitarno - epidemiologicznych dotyczących zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami (klientami, uczniami, studentami, konsumentami, petentami itp.); do badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi i radiologicznymi (zwłaszcza morfologia krwi, OB, CRP, rtg kl. piersiowej, ew. inne posiadane), z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella- Salmonella (koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy itp.); po zapoznaniu się ze skierowaniem, zebraniu wywiadu epidemiologicznego, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie orzeczenie lub wcześniej skierowanie do dalszych koniecznych badań.

Badania rozpoczynają się między 13-15 zgodnie z termiami dostępnymi w kalendarzu lub po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).