Badanie kandydatów na sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, komorników oraz do zawodów pokrewnych. Badania te składają się z badań lekarskich i psychologicznych. Główny nacisk, poza badaniem ogólnolekarskim,  położony jest na ocenę układu nerwowego i stanu psychicznego. W badaniach psychologicznych  szczególnie uwzględnia się zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporność na trudne stresowe sytuacje.

Badania rozpoczynają się między 13-15 zgodnie z termiami dostępnymi w kalendarzu lub po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) opłaty obejmują badanie psychologiczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).