Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju (broń: obiektowa, sportowa, myśliwska, osobista, kolekcjonerska, paralizatory itp.) - badania rozpoczynają się o godz. 13.00 - 16.00 w każdy wtorek, środę i czwartek - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728 365 000, 12 315 35 73), opłaty obejmują komplet wymaganych przez WSA Policji dokumentów w tym orzeczenie psychologiczne, badania: psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie.

Lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi do posiadania broni wydaje orzeczenie ok. godz. 16.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).

Badania lekarskie na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (konieczne skierowanie od pracodawcy)

Badania osób posiadających lub starających się o broń każdego rodzaju skierowanych przez pracodawców (tzw. broń obiektowa, broń sportowa, myśliwska, osobista) - badania rozpoczynają się o godz. 13.00-15.00  w każdy wtorek i czwartek - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728 365 000, 12 315 35 73), opłaty obejmują komplet wymaganych przez WSA Policji dokumentów w tym orzeczenie psychologiczne, badania: psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie.

Lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi do posiadania broni wydaje orzeczenie ok. godz. 16.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).