Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - badania rozpoczynają się o godz.13-15 w każdy wtorek i czwartek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej- skierowanych przez pracodawców; badania rozpoczynają się o godz. 13-15 w każdy wtorek i czwartek- po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) opłaty obejmują badanie psychologiczne, psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).