Badania na rzecz osób indywidualnych - bez umowy

Badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - badania rozpoczynają się o godz. 13.00 - 16.00 w każdy wtorek, środę i czwartek - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728 365 000, 12 315 35 73), opłaty obejmują komplet wymaganych przez WSA Policji dokumentów w tym orzeczenie psychologiczne,  badania: psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie.

Lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi do posiadania broni wydaje orzeczenie  ok. godz. 16.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).

Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób posiadających lub starających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - skierowanych przez pracodawców:  badania rozpoczynają się o godz. 13.00-15.00 w każdy wtorek i czwartek - po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728 365 000, 12 315 35 73), opłaty obejmują komplet wymaganych przez WSA Policji dokumentów w tym orzeczenie psychologiczne, badania: psychiatryczne, okulistyczne oraz ogólnolekarskie.

Lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi do posiadania broni wydaje orzeczenie ok. godz. 16.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).