Leczone choroby

 • Depresja
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Nerwica
 • Zaburzenia lękowe
 • Bezsenność
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia osobowości
 • Psychoza
 • Zaburzenia zachowania
 • ADHD
 • Zespół Aspergera
 • Zaburzenia koncentracji
 • Borderline
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zespół lęku uogólnionego
 • Lęki
 • Ból emocjonalny