Badania na rzecz instytucji, które zawarły umowę o usługi medyczne, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy (wymagane skierowanie od pracodawcy)

Badanie osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące, laserowe itp.; obejmuje badanie ogólnolekarskie (lekarz uprawniony do badań narażonych na promieniowanie jonizujące), badanie okulistyczne i badanie morfologii krwi z retikulocytami oraz ewentualnie inne wynikające z obciążeń , schorzeń lub wykrytej patologii (np. specjalistyczne hematologiczne). Rejestracja: tel. 728365000, 608 099 660

Badania rozpoczynają się między 13-15 zgodnie z termiami dostępnymi w kalendarzu lub po wcześniejszym zarejestrowaniu się (tel. 728365000, 123153573) (lekarz z uprawnieniami orzeczniczymi medycyny pracy wydaje orzeczenie ok. 15.00-17.00 w zależności od ilości badanych osób).