Badania psychologiczne wykonywane w przychodni:

Badania psychologiczne Kierowców zawodowych

 • kandydatów na kat. C, C+E, D, D+E
 • odnawiających ważność prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E
 • instruktorów nauki jazdy
 • egzaminatorów techniki jazdy
 • kierowców taxi

Badania psychologiczne związane z pozwoleniem na broń:

 • do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich, sportowych, łowieckich
 • do przedłużenia/uzyskania pozwolenia na broń  do celów ochrony osobistej

Badania psychologiczne do obrotu materiałami wybuchowymi.

Badania psychologiczne wykwalifikowanych pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów, asesorów, detektywów.

Badania psychologiczne i psychotechniczne dla:

Osób skierowanych przez starostę

 • osób zatrzymanych przez policję z powodu prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu,
 • osób uznanych za sprawców wypadków drogowych,
 • osób, które przekroczyły dozwoloną ilość 24 punktów karnych

Na potrzeby OSP

 • strażaków,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Osób skierowanych przez lekarza

 • osoby kierujące samochodem kat. B w celach służbowych
 • operatorzy maszyn, sprzętu budowlanego, koparek, ciągników, suwnic, żurawi wieżowych itp.
 • osoby wykonujące pracę na wysokości,
 • inne – zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy

Na potrzeby zakładu pracy

 • badania psychotechniczne na potrzeby pracodawcy (np. kierowców kat. B, operatorów, osób pracujących na wysokości)
 • badania psychologiczne sprawdzające kompetencje pracownicze wymagane na danym stanowisku pracy
 • diagnoza psychologiczna w tym zakresie może stanowić istotne wsparcie dla pracodawcy w procesie rekrutacji pracownika na określone stanowisko