Strzelectwo dynamiczne, czyli IPSC to obecnie mało znana w Polsce dyscyplina sportu. Co istotne, sama nazwa tej dziedziny sportowej, pochodząca od angielskiego "Practical Shooting Confederation", czyli Międzynarodowej Konfederacji Strzelectwa Praktycznego nie zawiera w sobie złożoności tego sportu.

Polski IPSC wskazuje, że sport jakim jest strzelectwo dynamiczne odnosi się do szybkiego tempa wydarzeń i sportowego charakteru działań zawodników. Choć nie każdy o tym wie, jednak dostarcza wrażeń dla widzów i samych zawodników.

Czym jest strzelanie dynamiczne?

Strzelectwo dynamiczne określane jest również jako praktyczne. Polega na jak najszybszym i celnym trafieniu do celu. Jego przebieg regulują przepisy międzynarodowej organizacji, która dokładnie wskazuje, jak powinny przebiegać.
Strzelectwo dynamiczne jako dziedzina sportu powstało w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest uważane za niszową dziedzinę sportu i wciąż mało znana, choć jej popularność z każdym rokiem wzrasta.
Ważną kwestią w strzelectwie praktycznym jest broń. Jest to przede wszystkim broń centralnego zapłonu. Wyróżnia się trzy konkurencje z uwagi na stosowaną w nich broń. Są to:

 • pistolet;
 • karabin;
 • strzelba.

Najczęściej spotyka się broń o mocnych kalibrach. W zawodach wyróżnia się wiele konkurencji, w tym np. konkurencję dynamiczną i strzelecką. Co istotne, w zawodach mogą brać udział również osoby, które nie mają pozwolenia na broń. Po ukończeniu szkolenia mają oni prawo do udziału w zawodach strzelectwa, nawet wówczas gdy nie posiadają własnej broni ani pozwolenia.

Jakiej broni używa się w strzelectwie dynamicznym?

W tej kategorii sportowej ma zastosowanie broń palna oraz pneumatyczna do tarczy i celów ruchomych. Zależnie od konkurencji używana jest różna broń, tj.: karabiny (w postawie leżącej, stojącej i klęczącej), pistolety (w postawie stojącej) i strzelby śrutowe do rzutków.

W trakcie strzelania z broni długiej używa się specjalnego ubrania. Reguły stroju określa regulamin. W trakcie zawodów zastosowanie mają takie rodzaje broni jak:

 • Karabin pneumatyczny (Kpn);
 • Karabin sportowy/dowolny(mały kaliber) leżąc (Ksp/Kdw);
 • Karabin dowolny(duży kaliber);
 • Karabin standardowy leżąc (Kst);

W zakresie broni krótkiej wyróżnia się takie rodzaje jak:

 • Pistolet pneumatyczny (Ppn);
 • Pistolet dowolny 50 m (Pdw);
 • Pistolet sportowy 25 m (Psp);
 • Pistolet centralnego zapłonu 25 m (Pcz);
 • Pistolet szybkostrzelny 25 m (Psz);
 • Pistolet standardowy 25 m (Pst).

Konkurencje w strzelaniu dynamicznym

Charakter zawodów określa jakie konkrecje pojawią się w nich. Dzieli się je z uwagi na zastosowaną broń. Do najważniejszych zalicza się:

- Konkurencję dynamiczną – Pistolet Policyjny 2 (PP2) z zastosowaniem broni o kalibrze od 7,62 mm do 11,43 mm. W czasie zawodów uczestnik posiada do dyspozycji 24 naboje. Zawody odbywają się poprzez serię ładowania określonej liczby nabojów do magazynka lub bębna. Strzały są oddawane do lewej i prawej tarczy. Odległość od nich jest różna - od 15 do 25 metrów;

- Konkurencja sportowa – pistolet dynamiczny, która odbywa się z użyciem pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze minimum 9 mm. Strzelanie odbywa się do metalowych tarcz lub celów, które są zlokalizowane na torze. Cele są umieszczone w zróżnicowany sposób, co stanowi konieczność przeładowywania broni przez zawodnika. Końcowy wynik jest obliczany poprzez podzielenie sumy zdobytych punktów na tarczach przez czas, jaki został poświęcony na wykonanie zadań. W tej kategorii wyróżnia się tory: krótkie, średnie i długie.

- Popularna jest również konkurencja strzelecka dynamiczna służb mundurowych. Jej rozpoczęcie wiąże się z symulację walki z przeciwnikiem. Zawodnik wykonuje 15 uderzeń w tarczę bokserską, a potem 15 przysiadów - w trakcie 15 sekund. Po zakończeniu zaczyna się strzelanie. Używaną bronią jest PM Glauberyt i pistolet Glock. Całość oddawania strzałów trwa 45 sekund. Po tym czasie zaczyna się strzelanie z broni długiej (np. karabinek M4 lub AK). Po zakończeniu zawodnik rozpoczyna strzelanie z broni krótkiej;

- Konkurencja pneumatyczny pistolet dynamiczny ASG, w której zastosowanie mają pistolety i rewolwery pneumatyczne. Jako amunicji używa się plastikowych i metalowych kulek o średnicy 6 mm. Strzelanie odbywa się do tarcz i celów, które są zlokalizowane na torze. Jest to znacznie tańsze strzelanie. Sam przebieg zawodów przypomina konkurencję, jaką jest pistolet dynamiczny.

Zdjęcie - www.freepik.com