Badania psychotechniczne musi wykonać każdy, kto do wykonywania swoich zadań w pracy musi odznaczać się danymi cechami psychicznymi. Kto powinien je wykonać? Na czym zazwyczaj polegają badania kierowców?

Niezbędne badania psychotechniczne

Badania tego typu muszą wykonać głównie kierowcy samochodów służbowych, kurierzy, czy wszelkie osoby zajmujące się działalnością transportową (m.in. kierowcy autobusów, ciężarówek, taksówkarze). W tej grupie badanie jest ważne najdłużej 5 lat od momentu wykonania testów w przychodni medycyny pracy (dla osób w wieku do 55 lat), 2 lata dla kierowców w wieku 55-65 lat i rok dla osób powyżej 65 roku życia.
Oprócz tej grupy osób, badania takie powinni wykonać; górnicy, operatorzy maszyn różnego typu, sędziowie, motorniczy tramwaju, osoby pracujące na wysokościach, detektywi, instruktorzy nauki jazdy czy inne osoby, które zostały skierowane przez policję na badania.

Przebieg badania

Badania psychotechniczne bazują na rejestracji i wywiadzie z badaną osobą. Psycholog zazwyczaj pyta o doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, sytuację życiową, stan zdrowia - wiele zależy także od stanowiska, na jakie przeprowadza się badanie.
W tym przypadku psycholodzy wykorzystują kwestionariusze, obserwację psychologiczną, aparaturę do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, czy testy psychologiczne. Po wykonaniu tych czynności specjalista ma za zadanie omówić uzyskany wynik oraz wydać odpowiednie orzeczenie psychologiczne.

Badania na prawojazdy

Warto zauważyć, że funkcje dotyczące badań określone są w RMZ z dnia 8 lipca 2014 r. Psycholodzy muszą ocenić oraz opisać badaną osobę odnośnie jej sprawności intelektualnej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy sprawności psychomotorycznej. Stosowanie odpowiednich narzędzie diagnostycznych pomaga uzyskać dokładne informacje o wynikach, co pozwala ocenić przeprowadzone badania.
Badania na prawojazdy obejmują zazwyczaj odpowiedzi typu tak lub nie w testach czy zaznaczania danej liczby na skali. Innym rodzajem badań są testy uwagi i spostrzegania, które zostają wykonywane pod presją czasu. Testy określające sprawność procesów intelektualnych polegają natomiast przykładowo na uzupełnienie brakującego elementu wzoru według określonej zasady.

Badania kierowców są bardzo ważnym aspektem i pozwalają ocenić zdolności i spostrzegawczość danej osoby. Mają one miejsce wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba lub istnieje konieczność w związku z wykonywaniem pracy.